De energieboekhouding, een onontbeerlijk middel om meer energie te besparen

Energie besparen gebeurt eerst door te weten welk het huidige energieverbruik is en door de mogelijkheid te benutten om energie te sparen. Of u nu een industriële onderneming bent, een openbaar bestuur of een onderneming uit de non-profitsector, Meterbuy kan u helpen bij het invoeren van een gemakkelijk te installeren en gemakkelijk te gebruiken systeem voor het opvolgen van het verbruik van uw gebouwen of uw industriële activiteiten.

De energieboekhouding heeft tot doel in de loop van de tijd het energieverbruik van een of meerdere gebouwen op te volgen en de te nemen beslissingen inzake energiebeheer te argumenteren door met name in te staan voor :

  • Het verzamelen, behandelen en communiceren van informatie met betrekking tot de verbruikte energiedragers en dit per systeem, verbruikspunt, dienst of entiteit
  • Het opstellen van verbruiksratio's per systeem, verbruikspunt, dienst of entiteit;
  • Een waarschuwings- en controlefunctie van de nevenproducten inzake energieverbruik
  • Het evalueren van de impact van de toegepaste maatregelen

 

Hoe wordt een energieboekhouding ingevoerd ?
Hoe kan Meterbuy u helpen bij het invoeren van een energieboekhouding ?
Installatie, onderhoud en beheer van tellensystemen
Energiebewakingssysteem en teleopname
Een meter kiezen
Veel gestelde vragen